Informatii publice

Gospodarul Erbiceni S.R.L. este o societate de economie socială (SES), înfiinţată prin Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale Contract POSDRU/173/6.1/S/148524 Titlul Proiectului: “Întreprinderi sociale pentru administrarea domeniului public“